Pages Navigation Menu

Mindfulness

Hvad er Mindfulness

Mindfulness er en kombination af gammel, buddhistisk meditations-praksis krydret med en vestlig tilgang. I en travl hverdag fyldt med mange input er de enkle Mindfulness teknikker effektive til at skabe fokus, balance og energi. Forskning har påvist, at Mindfulness giver en dybdegående og positiv effekt på deltagernes holdninger, adfærd og selvopfattelse.
Ved stress ses der en vedvarende symptomreduktion, øget selvkontrol og øget ro i tanker og følelser. Det er endda påvist, at der sker vedvarende ændringer i hjernen.

MindfulnessMindfulness er ikke blot mødet med en teknik, men også et møde med dig selv på en direkte og ærlig måde. En øget selvindsigt og en større kontakt til det indre giver klarhed og retning, der er et godt udgangspunkt for at tage de rigtige beslutninger i livet. Gennem træning i at disciplinere hjernen optimeres vores præstationer, det bliver nemmere at bevare koncentration og overblik, samtidig med at den kreative tænkning udvikles, og dermed skabes en bedre problemløsning og klar kommunikation.

Mindfulness henvender sig til alle, der ønsker at lære en enkel meditationsform til at skabe fokus, forankring og fornyelse i krop og sind. Alle, der er motiveret for øget selvindsigt eller blot at få trænet en teknik til forbedret velvære, både fysisk og psykisk. Det vigtigt for os, at en introduktion til Mindfulness er både filosofisk forståelig og praktisk anvendelig, så du kan overføre teknikkerne direkte til hverdagen og se resultaterne.

Hvorfor Mindfulness?
Vi kommer nemt ti at undervurdere hvor meget stress og uro fylder i hverdagen, og mange har allerede følelsen af at have mistet kontakten til sig selv og nuet.

Hvad er gevinsten ved Mindfulness og Meditation?
Mindfulness og Meditation giver dig:
– Du kan leve med bevidsthed om hvad der sker – i stedet for at køre på autopiloten
– Du kan leve i nuet
– Du kan få større klarhed over problemer og bedre muligheder for løsninger
– Du kan opnå mere glæde og mindre stress
– Du kan lære at handle bevidst
– Du kan bryde negative spiraler
– Du kan opnå ro og balance i krop og sjæl
– Du kan opnå bedre trivsel og velvære
– Du kan opnå mere energi
– Du kan opnå bedre søvnkvalitet
– Du kan lære, bedre at kunne håndtere mange bolde i luften på én gang
– Du kan blive mere rummelighed
– Du kan få bedre immunforsvar
– Du kan opnå dine mål

Vi kører Mindfulness hold hver onsdag

Shares
Share This