Pages Navigation Menu

Børne Yoga

Mindfulness / yoga i børnehøjde.

Coaching People Sundhedscenter tilbyder undervisning i mindfulness og yoga i de danske institutioner og skoler.

Børne YogaFormålet med undervisningen er at øge børnenes selvværd gennem større kropsbevidsthed og bedre motorik, samt at forbedre deres sociale kompetencer og relationer i hverdagen. Derudover fokuseres der på at give børnene mere ro i krop og sind og derigennem øge fokus og koncentration på hverdagens opgaver og mål.

Mindfulness og yoga er ikke fremmed, som metode til stresshåndtering for Børne Yogavoksne, men tidens børn har lige så meget brug for nærvær, fordybelse og balance, som giver barnet en større selvfølelse og dermed en større kapacitet til at tackle livet. Gennem kropsbevidsthed, nærvær og ro, opnås nogle kernekompetencer i forbindelse med børnenes sociale liv og selvværd. Kompetencer, der er en forudsætning for at styrke et godt liv som barn. Dermed styrkes også børnenes trivsel og miljø, og alvorlige problematikker som f.eks. manglende lyst/evne til at tage en ungdomsuddannelse forebygges.

Børne YogaPilotprojekt
I perioden november 2011 – juni 2012, har Coaching People Sundhedscenter kørt et pilotprojekt med en 0. klasse på Herlev Byskole afd. Elverhøj og i forskellige andre institutioner, hvor børnene er blevet undervist i mindfulness og yoga en gang om ugen. Responsen har udelukkende været positiv. Bl.a. udtaler en af klasselærerne: ”Jeg oplever, at eleverne har fået en større indre ro, og nogle af de børn som ikke havde kropsbevidsthed, har fået en god kontakt og kan nu deltage på lige fod med de andre børn. Dette afspejler sig også i den almindelige undervisning, hvor klassen er mere rolig. Især hos de børn som tidligere var mere rastløse/grænsesøgende oplever jeg en stor forskel.”

Ny forening
Efter at have set den store forskel, nærvær og ro kan gøre i børns liv, og det store behov mange børn har for Børne Yogaekstra støtte og omsorg i hverdagen, har adm.dir i Coaching People Sundhedscenter, Heidie Graversen, oprettet foreningen børns-trivsel.dk. Foreningen har til formål at fremme trivsel og sundhed hos børn, unge og deres familier.

De 5 tibetanere

Download de 5 tibetanere øvelser her, som ikke er gymnastik, men styrketræning.

Shares
Share This