Pages Navigation Menu

Lederuddannelse

Lederuddannelse

Coaching Peoples konsulenthus skræddersyr en lederuddannelse i et udviklings forløb. Både i den offentlige sektor og private virksomheder.

En ny tid hvor det er vigtigt at satse på dygtige ledere med høj effektivitet og motivation i virksomheder og kommunerne.

Mange har oplevet kriser, nedskæringer, omstruktureringer eller lignende kan tvinge ledelserne til at står overfor krævende omstillingsprocesser.

Vores erfaring er viser, at velfungerende teams af medarbejdere og ledere, skaber de ønskede resultater. Et stærkt team i balance giver mindre sygefravær. Tryghed og udvikling af kompetencer hos de ansatte, skaber team ånd og arbejdsglæde.
En succesfuld udvikling af ledergruppens kompetencer, styrker dem i hverdagen, hvor de som leder og agerer i beslutningsprocesser. Teamets kompetencesammensætning, værdier og individuelle profiler skal kunne identificeres af lederen. Dette kan være sig indenfor al samarbejde, tværfagligt, projektorienteret og lignende, så disse leder kompetencer udnyttes optimalt.
Ved at støtte medarbejderne, så hvert enkelt performer optimalt, kender deres begrænsnings områder, styrker og svagheder, kan man undgå fejl i opgaverne. Via et samarbejde med Coaching People  kan virksomhederne, få de rette redskaber til at styrke samarbejdet på tværs i teamet, organisationen, projektet.
Vi klæder lederne  på, i et udviklings forløb, med fokus på kompetenceløft, arbejdsglæde, team ånd og på det hele menneske med et styrket personligt lederskab.Lederskab i dagens Danmark kræver både styrke og personlighed!Coaching People tilbyder:

  • Videreudvikling af de individuelles personlige kompetencer, og styrkelse af den professionelle faglighed.
  • Person-og team udvikling så de kan modsvare de nye krav og udfordringer, i de enkelte afdelinger.
  • Vi klæder ledelsen på, så chef teamet fungerer som en samlet enhed, og bruger dets kompetencer og ressourcer til fælles resultatskabelse, i overensstemmelse med virksomhedens vision og mission.
  • Vi tilbyder at udvikle leder og medarbejdere, både individuelt og i teams.
  • Udviklingsforløbet af ledelsen og medarbejdere afholdes i moduler af to til fire dages varighed.
  • Support af personalegrupperne i udviklings-og forandringsprocessen.

 

Shares
Share This