Pages Navigation Menu

Life coaching

Life Coaching

Life Coaching for dit helbred

Life Coaching/hypnose

Vi er alle opmærksomme på, at det er en rigtig god ide at leve sundt, hvis vi gerne vil bevare vores fysiske og psykiske færdigheder højt op i alderen. Men….. det kan være svært at finde motivationen.

Undersøgelser viser, at det kun er 3-5 % af befolkningen der tager en bevidst beslutning om, hvad de virkelig ønsker. Derfor tilbyder vi at hjælpe dig med, at lave en målsætning som passer til dine mål, så du kan opnå det du ønsker. Vi tilbyder ganske enkelt et sundhedskoncept som hjælper dig til en bedre livsstil.

Du er selvfølgelig ikke i tvivl om hvordan man spiser rigtigt, men det er et spørgsmål om personlig motivation – og det er hér vi støtter dig og giver dig motivation til at få integreret nye vaner og bevare dem. Derfor fokuserer vi – gennem samtaler – på, hvordan vi også kan få psyken med. Hvis det skønnes at være formålstjenstligt anvender vi hypnose, for at opnå hurtigere og lettere ændring af de dårlige vaner. Vi arbejder endvidere meget dybdegående med selvværd, da det er en af de mest betydningsfulde enkeltfaktorer i forhold til at vælge en vedvarende sund livsstil.

Motion
Op mod hver tredje voksne dansker er i dag fysisk inaktiv. Vi hjælper dig med at gøre motion til en naturlig del af dit liv – og dermed opnå større overskud i hverdagen og større psykisk velvære. Som sidegevinst gør regelmæssig motion endvidere, at et opnået vægttab meget lettere bevares.

Kostvejledning
Hvis du har behov for det, sammensætter vi gerne en målrettet kostplan i samråd med dig. Samtidig giver dette mulighed for at fokusere på de dårlige kostvaner der evt. skal ændres for at opnå et vægttab og en generel sundere livsstil.

Stress
Hvis du er stresset er det utroligt svært at ændre på dårlige vaner og ændre din livsstil. Hvis du føler dig stresset anbefaler vi derfor, at du får sænket dit stressniveau inden du begynder på den proces som en livsstilsændring er. Vi hjælper dig gerne med at lægge en plan for de ændringer som er vigtige for dig, før du kan påbegynde din livsstilsændring. Du kan teste dit stressniveau her.

Proces
Første konsultation varer 1 time – her laver vi en målsætning for dine ønsker og en handlingsplan.

Shares
Share This